x 
COM_VIRTUEMART_EMPTY_CART

Համաձայն մեր կողմից մշակված գաղտնիության քաղաքականության` մենք հավաստիացնում ու երաշխավորում ենք, որ  բոլոր այն տվյալները, որոնք Դուք կներբեռնեք մեր կայք, կամ կտրամադրվեն մեր օպերատորներին, կօգտագօրծվեն միմիայն Ձեր պատվերն իրականացնելու նպատակով:

Տեղեկատվության հավաքագրման ժամանակ, կամ դրանից առաջ կնշվեն դրա նպատակները:

   
 • Անձնական տեղեկատվությունը կհավաքագրվի և կօգտագործվի միմիայն մեր կողմից նշված կերպով կամ դրան համանման նպատակներով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ստացված է ներգրավված անձի համաձայնությունը, կամ պահանջված է ըստ օրենքի:
 •  
 • Անձնական տեղեկատվությունը կպահպանվի միայն այնքան ժամանակ, որքան որ հարկավոր է վերոնշյալ նպատակներն իրագործելու համար:

 • Տեղեկատվությունը կհավաքագրվի միայն օրինական և արդար ուղիներով և, համապատասխան դեպքերում ներգրավված անձի իմացությամբ կամ համաձայնությամբ:
 •  
 • Անձնական տեղեկատվությունը պետք է համապատասխանի այն նպատակներին, որին ծառայում է, և այդ նպատակների համար անհրաժեշտության սահմաններում պետք է լինի ճշգրիտ, ամբողջական և արդիական:
 •  
 • Բոլոր դեպքերում, ցանակացած տեսակի տեղեկատվություն ստանալով, մենք գործարկում ենք անվտանգության գործընթացները և քաղաքականությունը` պաշտպանելով տվյալները կորստից, առևանգումից, անցանկալի օգտագործումից, վնասումից:
 •  
 • Կայքի այցելուներին անմիջապես տեղյակ կպահվի անձնական տեղեկատվության ղեկավարման մասին մեր քաղաքականության և դրա կիրառումների մասին:
 •  
 • Համաձայն մեր գաղտնիության քաղաքականության, Ձեր կողմից մեզ տրամադրված անձնական տեղեկատվությունը պետք է լինի ամբողջական և հավաստի: Իսկ մենք պատասխանատվություն ենք կրում այն բոլոր դեպքերում, եթե խախտվեն Ձեր իրավունքները որպես գնորդ՝ համաձայն ՀՀ օրենսդրության:

 

Մեր ընկերությունն իրեն է վերապահում ցանկացած ժամանակ և առանց ծանուցագրի գաղտնիության քաղաքականության պայմանները  փոխելու, բարեփոխելու կամ թարմացնելու իրավունքը, և վերամշակված քաղաքականությունը կներկայացնի իր կայքէջից: Ցանկացած վերամշակված գաղտնիության քաղաքականություն ուժի մեջ կմտնի անմիջապես՝ այն հրապարակելու պահից: Միաժամանակ  վերամշակման թվականը կհրապարակվի ամեն անգամ քաղաքականությունը թարմացնելիս: 

Scroll to top